Škola Organizácia školy Žiak Výchovný poradca Materská škola ZUŠ Školské stravovanie Knižnica
Navigácia

Novinky

  • 17. 5. 2016

    Dňa 17.5.2016 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola v atletike žiakov základných škôl v Krupine. Školu reprezentovali Timea Fridrichová, Diana Hroncová, Miroslava Jeloková, Kristína Mačurová, Stanislav Meňuš, Michal Škrváň, Martin Mačura, Martin Peťko, Jozef Balák a Erik Kasala. V silnej konkurencii žiakov z 8 škôl v okrese, získala Kristína Mačurová -  2.miesto -  v behu na 60 m, s časom 9:38 s. Srdečne jej blahoželáme a ostatným ďakujeme za reprezentáciu školy.

  • 16. 5. 2016

    Žiaci 7.ročníka na hodinách fyziky pracovali na dlhodobej úlohe  "Vlastné meteorologické pozorovanie". Cieľom úlohy  bolo zhotoviť vlastnú meteorologickú stanicu, ktorá sa skladá z meteorologickej búdky, ukazovateľa smeru vetra, anemometra, zachytávača prachových čiastočiek a zrážkomera, na ktorej budú sledovať počasie.  Žiaci boli rozdelení do piatich skupín a každá skupina vlastnoručne zhotovila danú časť stanice. 1.časť úlohy spočívala v odprezentovaní si svojho výrobku pred ostatnými žiakmi, čo sa týka pomôcok, postupu výroby pomôcok a využitia ich pri pozorovaní počasia. 2.časť úlohy sa týkala sledovania počasia počas jedného týždňa a zaznamenávania daných hodnôt do tabuľky. 3.časť úlohy spočívala vo vyhodnotení záznamov z daného týždňa. Žiaci si tak utvrdili preberané učivo z fyziky,  tímovo pracovali a na chvíľu si vyskúšali prácu meteorológov.

  • V kultúrnom dome v Hontianskych Trsťanoch sa v sobotu 14.mája  2016 uskutočnilo slávnostné ukončenie druhej časti kurzu spoločenských tancov - Majáles, ktorý pripravila naša ZŠ s MŠ Hontianske Moravce pod vedením tanečného inštruktora Richarda Hranca. Majáles sa niesol v duchu Dňa matiek. Absolventi kurzu sa predstavili svojim rodičom a blízkym s programom a predviedli tak, čo všetko sa naučili počas desaťtýždňového kurzu. Na úvod nemohol chýbať rodičovský tanec, kde absolventi previedli po parkete svojich rodičov. Potom sa z našich tanečníkov stali súťažiaci a spolu so svojim tanečnými partnermi bojovali o titul najlepších tanečníkov. Počas súťaže predviedli tance, ktoré sa naučili - waltz, tango, valčík, cha-cha, jive, salsa, polka a iné. Aj keď niektorých zo začiatku premáhala tréma, všetci to zvládli na jednotku.Po oficiálnej časti sa všetci spoločne so svojimi blízkymi výborne zabávali. Absolventi si teraz môžu byť istí, že ich pri spoločenských udalostiach nezaskočí nijaký tanec, veď vedieť tancovať patrí k základom spoločenského správania.

  • Dňa   13.mája 2016  usporiadala naša škola už piaty  ročník speváckej súťaže ....hľadá sa SUPERSTAR. Súťaž sa konala v priestoroch liečebného domu Diamant v Dudinciach. Súťaže sa zúčastnilo 10  žiakov a všetci sa zodpovedne pripravovali pod vedením p. uč. Mlicha už niekoľko týždňov vopred. Ich snaha nebola márna a všetci sa nám predviedli ako ozajstné spevácke hviezdy. Porotcovia to nemali naozaj jednoduché, ale nakoniec vybrali 5 finalistov, spomedzi ktorých si žiaci vybrali svojho favorita. Formou žetónov, každý žiak a vyučujúci  hodil hlas svojmu favoritovi, a tak sa rozhodlo o tohtoročnej školskej superstar. V tomto šk. roku sa ňou stala žiačka 1. ročníka,Laura Pálešová Srdečne jej blahoželáme a prajeme  jej  veľa úspechov vo svojej speváckej kariére.  Veľké poďakovanie patrí sponzorom za ich finančné prostriedky,  za pomoc pri organizácii a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k dobrému priebehu podujatia, a tak pripravili deťom pekné dopoludnie plné nezabudnuteľných  zážitkov.

  • Týždeň  od 2.5.- 6.5.2016 strávili žiaci 2.,3., 4.a 5.ročníka v škole v prírode v Kráľovej pri Zvolene. Čakala tu na nich nádherná príroda a veľa zvieratiek. Doobeda si mohli žiaci vyskúšať aké je to učiť sa v prírode. Vypĺňali pracovné listy, robili si záznamy do denníčkov a vytvorili krásne plagáty. Poobede už na nich čakal bohatý program plný zábavy. Mohli si vyskúšať jazdenie na koni, športovali na multifunkčnom ihrisku, komunikovali v anglickom jazyku a mnohí sa zdokonalili v plávaní. Viacerí dokázali odvahu a smelosť pri nočnom hľadaní " pokladu ". Všetci si odniesli krásne zážitky a veľa pekných spomienok.